ผ่านการเลือกตั้งของคุณเพื่อนของคุณได้รู้จักทักษะความเป็นผู้นำและศักยภาพในการจัดการสโมสรอย่างมีประสิทธิภาพ ในระหว่างที่คุณดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่สโมสรคุณสามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสมากมายในการเรียนรู้และเติบโตซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาตนเองและอาชีพที่จะคงอยู่ตลอดไป

เกี่ยวกับโมดูลนี้

โมดูลนี้มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อแนะนำคุณตลอดระยะเวลาที่คุณดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่สโมสร โปรดสำรวจหรือข้ามหัวข้อใดๆ ตามความต้องการ

ในตอนท้ายของฝึกหัดนี้คุณควรจะสามารถ:อธิบายโครงสร้างความเป็นผู้นำของสโมสร ระบุหน้าที่ และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่สโมสรแต่ละคน อธิบายโครงสร้าง และความรับผิดชอบของคณะกรรมการก่อนที่คุณจะเริ่มดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่สโมสรคุณจำเป็นต้องเข้าใจโครงสร้างของสโมสร ไลออนส์สากล

  •  สโมสร (Club) แนะนำให้มีสมาชิก 20 คนขึ้นไป
  •   เขต (Zone) ประกอบด้วย 3 – 8 สโมสร
  •   ภูมิภาค (Region) มี 9 – 16 สโมสร
  •  ภาค (District) หนึ่งมีสโมสรอย่างน้อย 35 สโมสรซึ่งมีสมาชิกไม่น้อยกว่า 1,250 คน
  •  ภาครวม (Multiple District) ประกอบด้วยภาครองหลายภาค
  •   สโมสรไลออนส์แต่ละสโมสรตั้งอยู่ในพื้นที่ตามธรรมนูญระบุ (Constintional Area)
  •  โดยมีกรรมการอำนวยการดูแล (International Director)
  • ทำความเข้าใจในและจดจำพันธกิจและวิสัยทัศน์ของ Lions Clubs International ช่วงที่คุณเริ่มทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สโมสร
  • เป็นอาสาสมัครที่จะทำหน้าที่บริการ และตอบสนองความต้องการด้านมนุษยธรรมของชุมชน ส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประเทศผ่านสโมสรไลออนส์

พันธกิจของสโมสรไลออนส์สากล

ทำให้พันธกิจและวิสัยทัศน์ของเรากลายเป็นความจริง สโมสรของเราต้องมีวัตถุประสงค์ชัดเจนจดจำภารกิจและวิสัยทัศน์ของ Lions Clubs International ช่วงที่คุณเริ่มทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สโมสจะเป็นผู้นำระดับโลกในชุมชนและบริการด้านมนุษยธรรม 

วิสัยทัศน์ของสโมสรไลออนส์สากล

เพื่อให้พันธกิจและวิสัยทัศน์ของเรากลายเป็นความจริงสโมสรของเราต้องมีวัตถุประสงค์ชัดเจน

เพื่อให้พันธกิจและวิสัยทัศน์ของเรากลายเป็นความจริงสโมสรของเราต้องมีวัตถุประสงค์ชัดเจน

ควรศึกษาธรรมนูญและข้อบังคับฉบับมาตราฐานของสโมสรเพื่อทบทวนวัตถุประสงค์ของสโมสรไลออนส์

คุณจะเห็นชุดข้อความด้านล่าง เลือก “ใช่“  หากข้อความดังกล่าวสะท้อนถึงวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งของสโม

ไลออนส์หรือเลือก “ไม่” หากไม่ใช่วัตถุประสงค์ของสโมสรไลออนส์