มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ในนามของภาค 310-เอ2 ต้องขอขอบพระคุณอดีตกรรมการอำนวยการไลออนส์สากล ล.สมศักดิ์ โล่ห์วิสุทธิ์ อดีตประธานสภาฯ ล.พีระวัฒน์ ธัมอุทัยพร เลขาธิการภาค เหรัญญิกภาค ประธานเขตที่ 1 ประธานเขตที่ 7 ประธานเขตที่ 8 ประธานฝ่ายของภาคสโมสรไลออนส์สุโขทัยราชธานี สโมสรไลออนส์พิษณุโลก สโมสรไลออนส์สองแควพิษณุโลกสโมสรไลออนส์แพร่ สโมสรไลออนส์น่านสมาคมกำลังสำรองรักษาดินแดนไทย โดย ล.สิทธิโชค รมณีย์กชกร ที่ได้รวมพลังไปมอบถุงยังชีพ จำนวน 400 ถุง จากเงินช่วยเหลือฉุกเฉินมูลินิธิ LCIF เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดสุโขทัย ถึงมือผู้รับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอให้ทุกท่านจงมีความสุขและเจริญรุ่งเรืองตลอดไป

Dev

03/09/2020
thThai