คัดกรองโควิด19 เข้มก่อนเข้าประชุมใหญ่ไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย

ไลออน ณริภา ศรีสว่างวัฒน์ ประธานคณะกรรมการจัดการประชุมใหญ่ ไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย ครั้งที่ 54 ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 12-15 มี.ค.63 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร บุรี อ.เมือง จังหวัดเพชรบุรี และเพื่อให้ การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามนโยบายการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19 จึงได้นำแพทย์และพยาบาลของโรงพยาบาลกรุงเทพ เพชรบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่มาตรวจคัดกรองทำความสะอาดล้างและชำระมือด้วยแอล กอฮอล์ทุกคนก่อนเข้าร่วมการประชุม ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19 ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากมวลสมาชิกสโมสรไลออนส์ทั่วประเทศ โดยได้รับเกียรติจาก ไลออน ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย เป็นประธานในพิธี มีผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำไลออนส์ ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติ ร่วมงานในวันนี้กว่า 2,000 คน ไลออน นริภา ศรีสว่างวัฒน์ กล่าวว่าในนามของประธานคณะกรรมการจัดงาน ขอขอบคุณท่านไลออน ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติ ที่ได้สละเวลามาร่วมพิธีเปิดการประชุมในวันนี้ […]

Dev

30/04/2020
thThai